Univerzitní víno

Univerzitní víno na Masarykově univerzitě

Od roku 2000 se Masarykova univerzita (MUNI) podílela a podílí na přípravě a organizaci řady naučně vzdělávacích akcí souvisejících s vínem a vinařstvím a úspěšně rozvíjí za podpory Vinařského fondu ČR projekt Univerzitní víno.

Projekt Univerzitní víno

V novém pojetí tato akce není jednou z mnoha vinařských soutěží, ale především společenskou událostí, k jejímž cílům patří podpora a osvěta kvalitních moravských vín a moravských vinařství a diskuze a bádání o významném kulturním fenoménu, kterým víno je.

O projektu

Projekt Univerzitní víno našel podporu u bývalých rektorů MUNI prof. Zlatušky, prof. Fialy, doc. Beka a také u současného rektora prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., dlouholetého člena Akademické hodnotitelské komise a znalce pěkných vín.

V pozici moderátora se hodnocení pravidelně zúčastňuje zástupce Národního vinařského centra Ing. Marek Babisz a tradičním hostem našich slavnostních setkání je také ředitel Vinařského fondu Ing. Jaroslav Machovec, jeden z otců naší soutěžní vinařské metodologie.

Na projektu se podílí řada fakult, rektorát MUNI, Univerzita třetího věku, Mendelovo muzeum a Augustiniánské opatství. Projekt podporuje Vinařský fond ČR, Vinařský institut ČR a partneři MUNI.

Vinařské konference

Významnou součástí projektu Univerzitní víno se staly vinařské konference. V počátcích byl garantem konference „Člověk, víno a zdraví“ děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., postupně se rozsah přednášek rozšířil také na společenskovědní disciplíny a garantem konference „Člověk, víno, společnost“ se stal emeritní děkan Fakulty sociálních studií prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Projekt Univerzitní víno umožnil vznik samostatných soutěží a besed o víně i na jednotlivých fakultách a pracovištích MUNI, které samostatně navazují kontakty s moravskými vinaři a pořádají vlastní besedy a vinařské akce.

Více o projektu

Katalogy

Galerie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info